S účinností ode dne 11.5. 2020 vláda povoluje sportování do 100 osob na vnitřním sportovišti, při dodržení 2m odstupu -s vyjímkou členů domácnosti, je k dispozici dezinfekce rukou a nejsou zpřístupněny šatny a sprchy, pouze toalety ( pouze pro jednu osobu v jeden okamžik).)