Informace a ceny

Celoroční kroužky beach volejbalu a všeobecného pohybového rozvoje pro děti

 Beach club Liberec se zaměřuje na výchovu mládeže od 6 do 19 let. Díky pískovému pokladu je náš areál ideální průpravou na všeobecný pohybový rozvoj. Na nezpevněném povrchu se svěřenci učí lepší stabilitě a každý pohyb je náročnější, přesto šetrnější na pohybový aparát. Beach volejbal můžeš u nás hrát pravidelně celý rok 1-4x týdně pod vedením zkušeného trenéra.

Nabízíme dva druhy tréninků: zájmové a výkonnostní.  Jak se tyto dva tréninky liší?

A – Zájmové kroužky – pro radost ( podle věku)

 • od 6-7 let – dětská atletická přípravka se zaměřením na rozvíjení dovedností s míčem, obratnosti a koordinace těla
 • od 8-10 let – beachvolejbalové kroužky pro děti, které jsou zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj, beachvolejbalové základy a zjednodušenou hru
 • od 11-14 let a od 15-19 let – beachvolejbalové základy trénují děti v kroužcích,  všechny kategorie jsou smíšené.

Tyto kroužky jsou vedené jako rekreační, bez důrazu na výkonnost a výsledky. Prioritou těchto tréninků je naučit děti základy tohoto sportu a správným sportovním návykům, které si přenesou i do osobního života.

Tréninky 1-2x týdně vždy   90 min

B – Výkonnostní tréninky

Díky široké mládežnické volejbalové základně v Liberci, bychom se rádi  zaměřili také na výkonnostní volejbal. Je to další krok Beach clubu Liberec ve výchově a motivaci našich svěřenců.

Tyto výkonností tréninky budou zaměřené na děti s fyzickými a mentálními předpoklady pro tento sport. Cílem této tréninkové skupiny bude vychovávat budoucí reprezentanty našeho Beach clubu Liberec. Tréninky budou vedeny individuálně s důrazem na rozvoj fyzických i technických schopností svěřenců. Výkonnostní tréninky otevíráme od přihlášení 8 zájemců.

Tréninky až 4x týdně ( 3x s trenérem, 1x hra )  90 min:

 • 2x výkonnostní trénink
 • 1x kondiční trénink
 • 1x trénink formou  zápasu

Rozpis tréninků:

Pondělí : 16:30 – 18:00 h – U 10-18 (+ začátečníci )+ výkonnostní tr. Mocka

Úterý    : 16:30 – 18:00 h –  U 14-20 výkonnostní tr.

Středa    : 16:30 – 18:00 h –  U 14-20 výkonnostní tréninky

Čtvrtek : 16:30 – 18:00 hU 10-18 (+ začátečníci)+ výkonnostní tr. Mocka

Pátek   :  15:00 – 16:30 hU 14-20 výkonnostní tréninky

Věkové kategorie :

U 10 – rok narození  2012 a mladší

U 12 – rok narození  2010 a 2011

U 14 – rok narození  2008 a 2009

U 16 – rok narození  2006 a 2007

U 18 – rok narození  2004 a 2005

U 20 – rok narození  2003 a 2002

Platba členských příspěvků dle druhu tréninků za  pololetí školního roku 2019/2020: ​

  Délka tréninku Četnost Pololetí
Zájmové tréninky      
 

 U10 -12

(2010 a mladší)

90 min 1x týdně 1800,-Kč
2x týdně 2800,-Kč
U14-16
(2009-2006)
90 min 1x týdně 2000,-Kč
2x týdně 2800,-Kč
U18 – U20

(2005-2002)

90 min 1x týdně 2000,-Kč
2x týdně 3000,-Kč
Výkonnostní tréninky*
 U10 – U14
(2010 – 2006)
90 min 4x s trenérem+1x hra

3x s trenérem+1x hra

2x s trenérem+1x hra

4500,-Kč

4000,-Kč

3500,- Kč

U16 – U20
(2005 – 2002)
90 min 4x s trenérem+1x hra

3x s trenérem+1x hra

2x s trenérem+1x hra

4900,-Kč

4400,-Kč

3800,-Kč

*Hráči výkonnostních skupin mohou chodit hrát 1x týdně zdarma

 • 1.pololetí ( 30.8.-31.leden ) platbu uhraďte, prosím, do 10. září 2021
 • 2.pololetí ( 1.únor-30.června ) platbu uhraďte, prosím, do 31. ledna 2022
 • tréninky neprobíhají v období prázdnin podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních  a o státních svátcích
 • přihlášku na tréninky obdržíte na recepci
 • za děti do 15 let podepisují přihlášku rodiče, starší děti si ji podepisují samy
 • pro nečleny našeho oddílu příplatek 1.500,- Kč za pololetí
 • 1. trénink na zkoušku zdarma
 • jednotlivé tréninky v zájmových skupinách (nečlenů BCL)    150 Kč/ 1,5h

Bankovní spojení pro placení příspěvků:

Číslo účtu:                              2701185721/2010

Variabilní symbol:             111

Zpráva pro příjemce:       příjmení a jméno dítěte

 Další informace:               beachliberec@seznam.cz