Informace a ceny

Celoroční kroužky beach volejbalu a všeobecného pohybového rozvoje pro děti

 Beach club Liberec se zaměřuje na výchovu mládeže od 6 do 18 let. Díky pískovému pokladu je náš areál ideální průpravou na všeobecný pohybový rozvoj. Na nezpevněném povrchu se svěřenci učí lepší stabilitě a každý pohyb je náročnější, přesto šetrnější na pohybový aparát. Beach volejbal můžeš u nás hrát pravidelně celý rok 1-4x týdně pod vedením zkušeného trenéra.

Nabízíme dva druhy tréninků: zájmové a výkonnostní.  Jak se tyto dva tréninky liší?

A – Zájmové kroužky – pro radost ( podle věku)

 • od 6-7 let – dětská atletická přípravka se zaměřením na rozvíjení dovedností s míčem, obratnosti a koordinace těla
 • od 8-10 let – beachvolejbalové kroužky pro děti, které jsou zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj, beachvolejbalové základy a zjednodušenou hru
 • od 11-14 let a od 15-19 let – beachvolejbalové základy trénují děti v kroužcích,  všechny kategorie jsou smíšené.

Tyto kroužky jsou vedené jako rekreační, bez důrazu na výkonnost a výsledky. Prioritou těchto tréninků je naučit děti základy tohoto sportu a správným sportovním návykům, které si přenesou i do osobního života.

Tréninky 1-2x týdně vždy   90 min

B – Výkonnostní tréninky

Díky široké mládežnické volejbalové základně v Liberci, bychom se rádi  zaměřili také na výkonnostní volejbal. Je to další krok Beach clubu Liberec ve výchově a motivaci našich svěřenců.

Tyto výkonností tréninky budou zaměřené na děti s fyzickými a mentálními předpoklady pro tento sport. Cílem této tréninkové skupiny bude vychovávat budoucí reprezentanty našeho Beach clubu Liberec. Tréninky budou vedeny individuálně s důrazem na rozvoj fyzických i technických schopností svěřenců. Výkonnostní tréninky otevíráme od přihlášení 8 zájemců.

Tréninky až 4x týdně ( 3x s trenérem, 1x hra )  90 min:

 • 2x výkonnostní trénink
 • 1x kondiční trénink
 • 1x trénink formou  zápasu

Rozpis tréninků:

Pondělí : 16:30 – 18:00 h – děti do 12 let (+ začátečníci )+ přípravka

Úterý    : 16:30 – 18:00 h –  výkonnostní tréninky

Sředa    : 16:30 – 18:00 h –  výkonnostní tréninky

Čtvrtek : 16:30 – 18:00 h – do 12 let (+ začátečníci) + přípravka

Pátek   :  15:00 – 16:30 h – výkonnostní tréninky + příprava na výkonnostní

Platba členských příspěvků dle druhu tréninků za  pololetí školního roku 2019/2020: ​

  Délka tréninku Četnost Pololetí
Zájmové tréninky      
 

Přípravka U8

(2012 a mladší)

 

90 min

1x týdně 1600,-Kč
2x týdně 2600,-Kč
Děti U9-U14
(2011-2006)
 

90 min

1x týdně 1800,-Kč
2x týdně 2800,-Kč
U15 – U20

(2005-2000)

 

90 min

1x týdně 2000,-Kč
2x týdně 3000,-Kč
Výkonnostní tréninky*
 Přípravka U8 90 min 3x s trenérem 3200,-Kč
 U9 – U14
90 min

 

3x s trenérem+1x hra

2x s trenérem+1x hra

3800,-Kč

3200,- Kč

U15 – U20
90 min

 

3x s trenérem+1x hra

2x s trenérem+1x hra

4200,-Kč

3700,-Kč

*Hráči výkonnostních skupin mohou chodit hrát zdarma

 • 1.pololetí ( 3.září-31.leden ) platbu uhraďte, prosím, do 16. září 2019
 • 2.pololetí ( 3.únor-21.června ) platbu uhraďte, prosím, do 31. ledna 2020
 • tréninky neprobíhají v období prázdnin podzimních, vánočních, pololetních, jarních a velikonočních  a o státních svátcích
 • přihlášku na tréninky obdržíte na recepci
 • za děti do 15 let podepisují přihlášku rodiče, starší děti si ji podepisují samy
 • pro nečleny našeho oddílu příplatek 500,- Kč za pololetí
 • 1. trénink na zkoušku zdarma
 • jednotlivé tréninky v zájmových skupinách (nečlenů BCL)    150 Kč/ 1,5h

Bankovní spojení pro placení příspěvků:

Číslo účtu:                          2701185721/2010

Variabilní symbol:             datum narození dítěte

Zpráva pro příjemce:       příjmení a jméno dítěte

 Další informace: trener@beachliberec.cz