REZERVACE

  KURTY, TRÉNINKY,PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A TURNAJE :ZDE

 

  • zrušení rezervace po daném deadline, nebo nedostavení se na trénink je za pokutu 150,- Kč         ( bohužel jsme museli k tomuto neoblíbenému kroku přistoupit po skutečnosti, kdy z nahlášených 6 lidí na trénink, přišli pouze 2 a trénink je potom ochuzen o spoustu herních situací a cviků)